Bestuursrecht

 

BESTUURSRECHT
Het bestuursrecht is het recht betreffende het handelen van het openbaar bestuur. Als ondernemer heeft u niet alleen te maken met particulieren en andere ondernemingen maar ook met het openbaar bestuur. Heeft u een probleem of conflict met de gemeente, waterschap en/of bestuursorganen die daar deel van uitmaken? Advocatenkantoor Noord kan u hierbij adviseren en bijstaan.   

Het kantoor kan u diensten leveren met betrekking tot:

- Bezwaar en beroep
- Handhaving
- Ruimtelijk bestuursrecht
- Vergunningen 
- Bestemmingsplannen
- Milieurecht
- Bestuurlijke sanctie of gedogen
- Overheidsaansprakelijkheid (onrechtmatige daad en
   schadevergoeding)
- Schadevergoeding (nadeelcompensatie) 
- Planschade
- Horecarecht
- Recreatie- of vakantiewoning
- Subsidies
- Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
- Klachtenbehandeling en ombudsman

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie en/of advies dan kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met Janet Plat via het telefoonnummer 0512 516905.