De gemeente reageert niet! Dwangsom?

Indien u in bezwaar bent gegaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan dan moet het bestuursorgaan binnen een bepaalde termijn op uw bezwaar reageren. In de meeste gevallen is deze termijn 6 weken. Indien er gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijke adviescommissie dan is deze termijn 12 weken. In geval van bijzondere wetgeving kan deze termijn anders zijn. Laat het bestuursorgaan na tijdig te beslissen op het bezwaarschrift, dan kan de volgende procedure worden gevolgd.Ingebrekestelling
Indien er niet is gereageerd op uw bezwaarschrift dan moet het bestuursorgaan eerst in de gelegenheid worden gesteld om alsnog te reageren op het bezwaarschrift. De termijn die het bestuursorgaan krijgt om alsnog op het bezwaarschrift te reageren ligt op twee weken. Deze termijn begint te lopen op de dag ná de ontvangst van de ingebrekestelling.

Optie 1: Er komt een beslissing op het bezwaar
Mocht het bestuursorgaan binnen de gestelde twee weken alsnog reageren op het bezwaar dan heeft u geen recht op een dwangsom.

Optie 2: Er komt géén beslissing op het bezwaar
Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn van twee weken een beslissing op het bezwaar neemt dan heeft u recht op een dwangsom. De dwangsom bedraagt de eerste 14 dagen € 20,- per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30,- per dag en de overige dagen € 40,- per dag. De maximale looptijd van de dwangsom is 42 dagen en de dwangsom bedraagt ten hoogste € 1260,-. De eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop:

a: de beslistermijn is verstreken
b: het bestuursorgaan een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen.

Als de ingebrekestelling op maandag is ontvangen, is de eerste dag waarover de dwangsom is verschuldigd de dinsdag twee weken later.

Er dient wel gekeken te worden wanneer de ingebrekestelling is verstuurd. Indien het aanvankelijke besluit genomen is op 1 januari 2013 en u een jaar later op 1 januari 2014 pas een ingebrekestelling heeft gestuurd, dan zal u geen dwangsom ontvangen.

Het bestuursorgaan reageert nog steeds niet
Reageert het bestuursorgaan niet binnen de gestelde twee weken nadat u een ingebrekestelling heeft gestuurd, dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechter. Er hoeft dus niet weer een bezwaar te worden ingediend tegen het uitblijven van een beslissing. De rechter kan uw beroep gegrond verklaren, waarbij het bestuursorgaan nogmaals twee weken de gelegenheid krijgt om te beslissen op uw bezwaarschrift.


Meer informatie
Wilt u meer weten over het kantoor dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 0512 516905 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..