Mijn klant betaalt niet, wat nu?! Incasseren!

Helaas heeft u als ondernemer af en toe te maken met rekeningen die niet of niet tijdig worden betaald. Mocht u in aanraking komen met rekeningen die niet worden betaald dan loont het toch om direct actie te ondernemen.

Betalingsherinnering
Als uw rekening niet wordt betaald dan kunt u allereerst een betalingsherinnering aan de debiteur te versturen. Deze stap is niet verplicht, maar het kan zijn dat de rekening uw debiteur niet heeft bereikt. U zou er ook voor kunnen kiezen om, nadat er niet op de eerste betalingsherinnering is gereageerd, een tweede betalingsherinnering te sturen.Aanmaning sturen naar de consument
Nadat de debiteur (een consument) in verzuim is (omdat de termijn waarbinnen de rekening had moeten worden betaald is verstreken) moet er een aanmaning worden verstuurd. Hierin moet worden vermeld dat de debiteur de gelegenheid krijgt om binnen een termijn van tenminste 14 dagen te betalen.

NB: deze aanmaning is níet vereist in het geval dat de debiteur een bedrijf is.

Buitengerechtelijke incassokosten
het versturen van de zogenaamde veertiendagenbrief is van belang om de buitengerechtelijke incassokosten vergoed te krijgen. In deze aanmaning moet het juiste bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten worden genoemd. Volgens de Hoge Raad (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405) zijn er géén nadere incassohandelingen vereist na het sturen van de veertiendagenbrief. Nadat de 14 dagen termijn is verstreken kunnen de buitengerechteiljke incassokosten in rekening worden gebracht.

Vervolgstappen
Als de debiteur geen gehoor geeft aan de betalingsherinneringen en de aanmaning dan kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan een incassoprocedure. De mening van het kantoor is echter dat procedures in eerste instantie vermeden moeten worden. Procedures kosten tijd en geld. Het kantoor adviseert een andere aanpak. Het kantoor neemt eerst zelf contact op met de debiteur. In veel gevallen gaan de debiteuren dan alsnog overstag en betalen de openstaande rekening. Mocht de debiteur niet willen betalen dan zal er een opzet gemaakt worden voor een incassodagvaarding. Deze incassodagvaarding zal niet direct worden aangebracht bij de rechtbank, maar zal eerst aan de debiteur worden verzonden. Er is een grote kans dat de debiteur dan alsnog de rekening betaald aangezien niemand zit te wachten op een procedure. Biedt dit geen uitkomst, dan kan er ook gedreigd worden met het aanvragen van faillissement van de debiteur. Daarna kan ervoor worden gekozen om de incassodagvaarding aan te brengen bij de rechtbank.

In veel gevallen loont het dus wel degelijk om achter de debiteuren aan te gaan. Als de debiteur door de rechter word veroordeeld om de vordering te voldoen, dan moet de debiteur ook het salaris van de gemachtigde betalen en wellicht de buitengerechtelijke incassokosten.

Echter, voordat er daadwerkelijk een procedure aanhangig wordt gemaakt zal er in kaart worden gebracht wat de kansen en de kosten zijn voor u als ondernemer. Hierbij wordt onder andere ook gekeken met wat voor wederpartij de ondernemer te maken heeft.Meer informatie
Wilt u meer weten over het kantoor dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 0512 516905 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..