De aanzegverplichting van de werkgever


Op grond van artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek dient de werkgever te voldoen aan zijn aanzegverplichting. Deze aanzegverplichting houdt in dat de werkgever aan de werknemer moet aangeven of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wordt voortgezet of dat deze zal eindigen. De aanzegverplichting dient gedaan te worden één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze aanzegging dient schriftelijk te geschieden. Dit kan per brief maar dus ook per e-mailbericht.

In de aanzegging dient te worden weergegeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Mocht de werkgever de arbeidsovereenkomst wel willen verlengen, dan dient te worden weergegeven onder welke arbeidsvoorwaarden de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet.

Indien de aanzegging door de werkgever niet wordt gedaan, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd. Als de aanzegverplichting van één maand niet in acht wordt genomen, dan dient de werkgever een zogenaamde aanzegvergoeding te betalen aan de werknemer. Deze aanzegvergoeding kan gezien worden als een boete wegens het niet voldoen van de aanzegverplichting. De aanzegvergoeding bedraagt één maand loon. Mocht de werkgever de aanzegverplichting te laat hebben gedaan, dan wordt de aanzegvergoeding naar rato vastgesteld.

Wanneer hoeft er niet te worden aangezegd?
Er hoeft door de werkgever niet te worden aangezegd als de arbeidsovereenkomst korter is dan 6 maanden. Ook heeft de werkgever geen aanzegverplichting indien er sprake is van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Er hoeft ook niet te worden aangezegd als het een arbeidsovereenkomst betreft die eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld.

Wat als de werknemer zelf ontslag neemt?
De werkgever dient ook tijdig aan de aanzegverplichting te voldoen als de werknemer daarna zelf ontslag neemt. De aanzegvergoeding wordt dan eveneens naar rato vastgesteld indien de werkgever de aanzegverplichting te laat heeft gedaan. Deze rechtsregel komt uit een uitspraak van de Rechtbank Overijssel d.d. 17 maart 2016

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Overijssel, uitgesproken op 17 maart 2016.

Mag de aanzegverplichting in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen?
Het antwoord is ja. Dit heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld op 13 mei 2015. De werkgever kan de aanzegverplichting voldoen door dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst dient te worden opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen zonder dat daartoe een opzegging is vereist. Hierbij is het advies om te verwijzen naar artikel 7:668 BW: zodat de beeindiging van rechtswege als een aanzegtermijn geldt zoals is weergegeven in artikel 7:668 BW.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, uitgesproken op 13 mei 2015.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie en/of advies dan kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met Janet Plat via het telefoonnummer 0512 516905 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..