Ben ik aansprakelijk voor ZZP-ers en uitzendkrachten?

Veel bedrijven maken gebruik van ZZP-ers en uitzendkrachten.

U moet er rekening mee houden dat u in sommige gevallen wel degelijk een zorgplicht heeft ten aanzien van deze ZZP-ers en uitzendkrachten.

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer opgenomen. Met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid voor zelfstandigen/ZZP-ers heeft de Hoge Raad op 23 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV0616) een belangrijke en gezaghebbende uitspraak gedaan.


Uit deze uitspraak volgt dat de Hoge Raad van mening is dat artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek met name van belang is voor uitzendarbeid, uitlening en aanneming van werk, waarbij tussen de werknemer en de derde (de inlener) geen (arbeids)overeenkomst bestaat. Ook stageovereenkomsten vallen onder dit artikel.

In dit verband worden door de Hoge Raad drie concrete gezichtspunten genoemd:

a. de feitelijke verhouding tussen betrokkenen
b. de aard van de verrichte werkzaamheden
c. de mate waarin de "werkgever", al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico's.

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 februari 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:1966) is geheel in lijn met de voornoemde uitspraak van de Hoge Raad. In deze uitspraak is bevestigd dat de aansprakelijkheidsbescherming van art. 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek zich ook kan uitstrekken tot de zelfstandig ondernemer (ZZP-er). Dit geldt te meer wanneer de inlener zeggenschap heeft over de ZZP-er. Wanneer de inlener/opdrachtgever bepaalt wat er wanneer gebeurde en dat hij deze ZZP-er instructies heeft gegeven over de wijze waarop de werkzaamheden moesten worden verricht, leidt dat ertoe dat de inlener/opdrachtgever aansprakelijk is voor de door de ZZP-er geleden schade.

Gezien de gezichtspunten zoals door de Hoge Raad gegeven bestaat er dus een opening voor eigen aansprakelijkheid voor de ZZP-er. Er moet dan gekeken worden of er sprake is van "eigen schuld" aan de kant van de ZZP-er. Echter, indien er sprake is van een duidelijke gezagsverhouding en indien de inlener/opdrachtgever instructies geeft over het hoe en wanneer en op welke wijze uitvoering aan de werkzaamheden gegeven moeten worden, dan kan de inlener/opdrachtgever aansprakelijk zijn voor de door de ZZP-er geleden/te lijden schade. Dus ondanks dat er wellicht sprake is van eigen schuld, dan kan de inlener/opdrachtgever toch tenminste voor een bepaald percentage aansprakelijk zijn.Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 februari 2014.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het kantoor dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 0512 516905 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..