Ben ik aansprakelijk voor ZZP-ers en uitzendkrachten?

Veel bedrijven maken gebruik van ZZP-ers en uitzendkrachten.

U moet er rekening mee houden dat u in sommige gevallen wel degelijk een zorgplicht heeft ten aanzien van deze ZZP-ers en uitzendkrachten.

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer opgenomen. Met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid voor zelfstandigen/ZZP-ers heeft de Hoge Raad op 23 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV0616) een belangrijke en gezaghebbende uitspraak gedaan.

Webshop? 10 nieuwe regels die u móet weten!

In juni 2014 komen er nieuwe regels voor webshops. Veel ondernemers hebben een webshop of zijn bezig een webshop te starten. De Eerste Kamer heeft op 11 maart 2014 het voorstel betreffende de vernieuwde Consumentenwetgeving aangenomen. De vraag is wat er allemaal gaat veranderen en of u uw webshop moet aanpassen zodat deze voldoet aan de wetgeving die in juni 2014 van kracht zal zijn.