De gemeente reageert niet! Dwangsom?

Indien u in bezwaar bent gegaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan dan moet het bestuursorgaan binnen een bepaalde termijn op uw bezwaar reageren. In de meeste gevallen is deze termijn 6 weken. Indien er gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijke adviescommissie dan is deze termijn 12 weken. In geval van bijzondere wetgeving kan deze termijn anders zijn. Laat het bestuursorgaan na tijdig te beslissen op het bezwaarschrift, dan kan de volgende procedure worden gevolgd.