Wetswijzigingen per 1 juli 2015


Voor ondernemers is er per 1 juli 2015 het één en ander veranderd. Met name in het arbeidsrecht zijn wijzigingen doorgevoerd. Op deze volgende website ziet u duidelijk de wijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2015:

klik hier voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2015.MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie en/of advies dan kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met Janet Plat via het telefoonnummer 0512 516905 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

 

Buitengerechtelijke incassokosten, hoe zit het?!


Als ondernemer heeft u helaas ook te maken met klanten die niet betalen. De kosten die u maakt om deze betaling te innen worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. In veel algemene voorwaarden staat hier ook een bepaling over weergegeven. Helaas zijn deze bepalingen veelal verouderd en rechtens onjuist.

Om deze kosten vergoedt te krijgen is het van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de consument als wederpartij of de professionele partij (handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf). Er zijn ook ondernemingen die zowel verkopen of diensten leveren aan consumenten en aan professionele partijen.

Consumenten
Indien de wederpartij een consument is dan wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bepaald aan de hand van een staffel zoals weergegeven in het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Deze staffel ziet er als volgt uit:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

De vergoeding bedraagt volgens het Besluit ten minste € 40. Gelukkig zijn er via het internet diverse handige rekenmodules te vinden die de buitengerechtelijke kosten voor u uitrekenen.

Professionele partij
Indien de wederpartij géén consument is maar handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan heeft u te maken met een professionele partij. In dat geval mag er van de staffel worden afgeweken. Doorgaans wordt er dan gesteld dat de hoogte van de buitengerechtelijke kosten 15% bedraagt van de hoofdsom. Dit percentage mag echter ook hoger zijn.

Aanmaning
Als u te maken heeft met een consument, dan moet er volgens de wet (artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek), eerst een aanmaning verzonden worden voordat de buitengerechtelijke kosten in rekening mogen worden gebracht. In deze aanmaning moet duidelijk naar voren komen dat de consument, uw wederpartij, niet heeft betaald. Voorts moet er in deze brief worden weergegeven dat de wederpartij nog eenmaal in de gelegenheid wordt gesteld om openstaande vordering te betalen. Hiervoor moet u de consument als wederpartij 14 dagen de tijd voor geven. Nadat deze 14 dagen zijn verstreken, is de consument “in verzuim” en kunnen de buitengerechtelijke kosten worden geheven.

Wanneer u een vordering heeft op een professionele partij, dan mogen de buitengerechtelijke kosten direct in rekening worden gebracht als de betalingstermijn is verstreken. In dat geval hoeft er geen aanmaning te worden verzonden en hoeft er dus ook geen termijn van 14 dagen gesteld te worden voordat de wederpartij “in verzuim” is.

Bepaling in de algemene voorwaarden
Zoals eerder is gesteld zijn er nog steeds ondernemingen die de bepaling met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten in de algemene voorwaarden niet goed hebben opgenomen. Zij benoemen bijvoorbeeld niet de staffel, maar stellen slechts een percentage vast van de hoofdsom. In geval uw onderneming te maken heeft met een consument als wederpartij, dan is het opnemen van zo'n bepaling rechtens onjuist. Het is daarom van belang om de algemene bepaling hierover goed na te lopen.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie en/of advies dan kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met Janet Plat via het telefoonnummer 0512 516905 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..