Een factuur is géén aanmaning!Indien u een vordering heeft op iemand dan verloopt deze doorgaans na 5 jaren. Door middel van het sturen van een (schriftelijke) aanmaning kan deze verjaring worden "gestuit".

Het stuiten is het afbreken van de lopende verjaring. Een mogelijkheid om de verjaring te stuiten is door middel van het instellen van een eis door een dagvaarding uit te brengen. De meest voorkomende mogelijkheid is het stuiten door middel van het versturen van een aanmaning.

Volgens het Hof 's-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:2074) wordt een factuur niet gezien als een aanmaning. Een factuur valt volgens het Hof niet te beschouwen als een in art. 3:317 lid 1 Burgerlijk Wetboek omschreven "schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt". De factuur wordt slechts gezien als een eerste verzoek tot betaling. De factuur heeft daarom ook géén geen stuitende werking.

Het sturen van een factuur stuit de verjaring dus niet. U kan daarom het gevaar lopen dat uw vordering is verjaard omdat u slechts een factuur heeft gestuurd en daarna geen aanmaning meer heeft verzonden. Wilt u de verjaring op een juiste wijze worden gestuit dan dient u na het versturen van de factuur een (schriftelijkle) aanmaning te versturen.

Het is van belang dat deze aanmaning schriftelijk gebeurd en dat u bericht dat u zich als schuldeiser 'ondubbelzinnig' uw recht op nakoming zal voorbehouden.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie en/of advies dan kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met Janet Plat via het telefoonnummer 0512 516905 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

 

Belangrijke wijziging concurrentiebedingPer 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Hierin zit een belangrijke wijziging met betrekking tot het concurrentiebeding:

Met ingang van 1 januari 2015 kan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen indien bij het aangaan van het beding, schriftelijk wordt gemotiveerd dat dit beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.